Vi vill att du blir nöjd, därför finns vi här.

Det kan vara en fördel att anlita någon med kompetens på området som också tar arbetsgivaransvaret för assistenterna samt ansvarar för löpande rapportering och ekonomiadministration gentemot försäkringskassan.

Funderar du på att anlita en anordnare av din assistans bör du välja AidoCare. Man skall ställa krav och ha ett kundperspektiv med allt vad det innebär av att fritt kunna välja anordnare med hög servicegrad och kundanpassade tjänster som svarar upp mot de personliga önskemålen.

Hos oss får du insyn och inflytande över din assistans dygnet runt.

Läkare

AidoCare har läkare som är aktiva inom verksamheten, vilket underlättar kommunikationen med din husläkare och arbetet med läkarintyg. Samverkan är viktig tycker vi, därför har vi även samverkan med vårdcentraler inom Stockholms Län.

Hög tillgänglighet

Vi bistår dig med allt du behöver för att åstadkomma det du vill. Vi finns alltid till hands för dig och dina assistenter. En AidoCare representant träffar du inom 24 timmar oavsett var i landet du bor.

Kundinflytande

Du har stort inflytande och påverkan på din assistans. Det är du som bestämmer över ekonomi, rekrytering och lönesättning, schema, utbildningar, aktiviteter med flera.

Samverkan

Vi tror att vi kommunicerar mera när det är enkelt, och att god kommunikation motverkar missförstånd och bygger grunden för hållbar samverkan. Vi ser till att alla parter inblandade har ett gott samarbete.