Vad är Personlig assistans?

Med Personlig Assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med :

  • sin personliga hygien
  • måltider
  • att klä av och på sig
  • övriga grundläggande behov

Personlig Assistans om den används rätt, förbättrar både din och dina assistenters villkor och ekonomi.

Det är en rättighet att ställa höga krav. Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag vars syfte är att stärka den enskilde funktionshindrades ställning som samhällsmedborgare. Personer som omfattas av denna lag har rätt till insatser, bland annat personlig assistans, som regleras i Riksförsäkringsverkets rättighetslagstiftning. Den som är funktionshindrad och har rätt till stöd ska ”kunna leva så självständigt liv som möjligt”. Det innebär att man har rätten att ställa ytterst höga krav på sin assistans-anordnare, snabb service med hög kvalitet och tillgänglighet dygnet runt! När du ansöker om personlig assistans stöttar vi dig hela vägen under ansökningsprocessen, utan att det kostar dig något.

Tre steg till Personlig assistans