AidoCare grundades juni 2011 nästan i symbios med IVO:s (Socialstyrelsens) beslut om införande av krav om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). Detta gör oss till en av de första verksamheterna att beviljas tillstånd att bedriva personlig assistans enligt LSS över hela landet..