Kvalitetsutveckling är väl integrerad i verksamheten där säkerhet för vårdtagarna är en central fråga. Vårdtagares och närståendes upplevelse av trygghet, delaktighet och gott bemötande är vår ledstjärna. Verksamheten kännetecknas av hög medicinsk kvalitet samt omvårdnad och omsorg av hög klass där medarbetare fortlöpande arbetar med förbättringar och utveckling av verksamheten.

eng
Detta gör vi genom att
  • vara certifierade inom alla verksamheter enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) samt på sikt OHSAS 18001 (arbetsmiljö)
  • inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ha lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå
  • uppfylla alla krav som fastställs i avtal med våra uppdragsgivare och av myndigheter
  • förebygga skadliga utsläpp till naturen
  • väga in arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsaspekter i alla beslut
  • arbeta för en ständig förbättring av arbetsmiljö, miljö och kvalitet
  • ha ett tydligt och dokumenterat arbete inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet som öppet redovisas
  • aktivt använda oss av avvikelsesystem och riskanalys aktivt förbättra och utveckla våra arbetsmetoder via integration av eHälsa