Den humanistiska människosynen ligger som grund för all vård. Alla människor har lika värde och vård, omsorg och service ges utifrån en helhetssyn på vårdtagaren.

Vi står för:

 • Att vi gärna tar emot funktionshindrade som vill ha sina anhöriga som anställda.
 • Att vi har bra löner och bra villkor.
 • Att vi har hög kompetens med välutbildad personal som kan funktionshinder utifrån sina egna erfarenheter.
 • Att vår personal arbetar kundfokuserat och kvalitativt.
 • Att du hos oss får pengar över till dina assistenters omkostnader.
 • Att vi har bra försäkringar anpassade efter uppdraget.
 • Att vi arbetar seriöst och har en mycket hög integritet.
 • Att vi erbjuder våra kunder och uppdragsgivare skräddarsydda lösningar anpassade efter var och ens önskemål och behov.
Inom AidoCare ska varje medarbetare:

 • visa respekt för varje individs personlighet
 • i varje enskilt möte och situation beakta kundens integritet
 • planera och genomföra vården och omsorgen i samråd med kunden, så långt det är möjligt
 • ge varje kund möjlighet att göra sina egna val, förutsatt att denne är i stånd att själv bestämma över sitt liv
 • med en helhetssyn och lyhördhet för varje enskild individs förutsättningar, stödja det friska hos kunden